Kinezyterapia. Gimnastyka która leczy

Od nadzwyczaj dawna zbiorowość zdaje sobie sprawę z tego, iż w zdrowym ciele zamieszkuje zdrowy duch. Dlatego już w wyjątkowo zamierzchłych czasach robiono wszystko, co tylko możliwe, w kierunku tego, aby rozwijać wydolność organizmu i na tyle, na ile to osiągalne, przywracać bliźnim sprawność po doznanych urazach. Naturalne jest przecież dla wszystkich, że stan kondycji ruchowej oraz odczuwanej w tym względzie samodzielności w rzeczy poruszania się, w wyjątkowo wysoki sposób oddziałuje na komfort życia każdego człowieka. Stąd też w ostatnich czasach efektywnie i sprawnie prowadzona fizjoterapia mająca na celu odrestaurowanie wielkiej sprawności jest tak wyjątkowo istotna, a jej początków można szukać już w czasach starożytnych.

Związek między ułożeniem ciała, a poziomem zdrowia i samopoczuciem widziano już w starożytnych Chinach, na co zwracał uwagę sam wielki myśliciel, Konfucjusz. Wagę gimnastyki znali również Hindusi, od jakich kultura Zachodu zapożyczyła jakże modną w obecnych czasach jogę. O niezastąpionej roli gimnastyki w powszednim życiu mówili także specjaliści w starożytnej Grecji i Rzymie. Typowa kinezyterapia zorientowana na świadome zabiegi służące restytuowaniu zdrowia oraz sprawności zakwitła jednakże dopiero w dziewiętnastym wieku, natomiast prawdziwy boom przeżyła w wieku dwudziestym.

Istnieje dzisiaj wyjątkowo dużo podtypów kinezyterapii, a jednym z nich jest terapia manualna. Na terapię manualną składa się wyjątkowo dużo procedur i metod, jakich rolą jest badanie oraz usuwanie schorzeń układu ruchu. Jest to zatem podstawowy składnik w takiej kwestii, jak choćby rehabilitacja sportowców, choć nie tylko. Nazwa kinezyterapia wywodzi się stąd, iż całkowitą swoją pracę terapeutyczną terapeuta wykonuje rękami. Terapia ta posiada charakter kompleksowy i wykorzystuje się w niej sporo skomplikowanych działań, takich, jak masaż, rozciąganie czy manipulacje. Korzyści z poddania się fizykoterapii jest faktycznie niezwykle wiele.

Przede wszystkim, w efekcie poddania się jej, niezwykle często udaje się zupełnie zlikwidować zarzewie dolegliwości zdrowotnych, a zatem prawdopodobne jest często całkowite uwolnienie się przez pacjenta od bólu. Terapia manualna prowadzona w ramach kinezyterapii w zauważalny sposób podnosi również komfort życia tych chorych, u jakich całkowite zlikwidowanie przyczyny problemu nie jest niestety możliwe. Mimo to, zmniejsza się u nich poziom odczuwanego wciąż bólu, a dodatkowo powiększa się ich mobilność ruchowa, a co z tym idzie, także i poziom samodzielności, co jest bardzo istotne. W wielu przypadkach terapia manualna oraz fizjoterapia w ogóle obniżają całkowity czas leczenia i pobudzają powrót do pełnej sprawności.

Pozawalają też one uniknąć potrzeby odwoływania się do przewlekłego leczenia farmakologicznego, które obciąża narządy wewnętrzne. Kolejną korzyścią tej metody działania jest to, że wyjątkowo często może być ona stosowana bezpośrednio w domu pacjenta, co pozwala uniknąć wielu przeszkód. Fizykoterapię można prowadzić albo w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, albo drogą leczenia prywatnego – tam z reguły okres oczekiwania na leczenie jest o wiele krótszy.

Więcej o kinezyterapii na stronie http://www.motus-fizjoterapia.pl/metody-leczenia/9-kinezyterapia.